Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

                        Piekary Śląskie, dnia 09.02.2023r.

Nr sprawy ZP03/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000zł, zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z. 2019 poz. 2019 z późn. zm.)

Niniejszym pismem zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej na:

Zakup miksera cyfrowego wraz z stage boxem, kablem połączeniowym mikserz 32 kanałowym stage boxem oraz casem do miksera.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wycena musi zawierać cenę miksera, case`a do miksera, kabla i stage boxa zgodnych z poniższymi wymaganiami.

 • Mikser musi charakteryzować się następującymi parametrami:

Musi to być 40-kanałowa konsoleta cyfrowa do zastosowań koncertowych, nagraniowych i studyjnych.

 • 32 w pełni programowalnych, zapewniających audiofilską jakość dźwięku, przedwzmacniaczy mikrofonowych zaprojektowanych przez firmę MIDAS.
 • 40 kanałów wejściowych oraz 16 wewnętrznych szyn miksujących z możliwością konfigurowania w podgrupy.
 • 25 zmotoryzowanych 100 mm suwaków, rozbudowana sekcja Channel Strip oraz definiowalna sekcja regulacji.
 • Główny tor LCR, 6 miksów matrix oraz wszystkie 16 grup wyposażone w inserty, 6-pasmową korekcję parametryczną oraz procesor dynamiki.
 • 16 analogowych wyjść XLR oraz 6 dodatkowych wejść/wyjść liniowych, 2 wyjścia słuchawkowe i sekcja talkback ze zintegrowanym lub zewnętrznym mikrofonem.
 • Dzięki portowi AES50, działającemu w oparciu o protokół sieciowy SuperMAC firmy KLARK TEKNIK™, gotowy do pracy z 48 kanałami cyfrowego muliticore’a.
 • Ultra-niska latencja oraz brak zniekształceń.
 • Wbudowany, dwukierunkowy 32-śladowy interfejs audio USB 2.0.
 • Wirtualny rack efektowy wyposażony w osiem w pełni stereofonicznych slotów FX do symulacji wysokiej klasy sprzętu, jak np.: EMT250, PCM70, Lexicon 480L czy Quantec QRS itp. 
 • Wysokowydajny 40-bitowy zmiennoprzecinkowy procesor DSP o “nielimitowanym” zakresie dynamiki, bez wewnętrznych przeciążeń i praktycznie zerowej latencji pomiędzy wejściami i wyjściami.
 • 6 Mute grup i 8 grup DCA z 8 dedykowanymi zmotoryzowanymi suwakami 100 mm.
 • Niezwykle prosty i intuicyjny interfejs użytkownika wraz z sekcją Channel Strip, z bezpośrednim dostępem do regulacji.
 • Kolorowy ekran TFT 7″ o wysokiej rozdzielczości, z regulacją oraz wyświetlacze LCD na każdym kanale, podświetlane w kolorach RGB.
 • Złącze USB typu A do zapisu nieskompresowanego nagrania stereo, ustawień scen oraz uaktualnień oprogramowania systemowego.
 • Możliwość współpracy z osobistym systemem odsłuchowym BEHRINGER P-16 poprzez ULTRANET, cyfrowe wyjście stereo AES/EBU i MIDI.
 • Regulowane linie opóźniające na wszystkich fizycznych wejściach i wyjściach.
 • Zdalne sterowanie oraz możliwość edycji scen poprzez dołączone oprogramowanie edycyjne przez port Ethernet.
 • Tryb kontrolera emulujący HUI oraz Mackie-Control dla sterowania urządzeniami DAW poprzez USB. 
 • Potężny system zarządzania scenami dla wygodnej pracy przy skomplikowanych produkcjach.
 • Wysokiej jakości podzespoły i wytrzymała konstrukcja zapewniające długotrwałe użytkowanie.
 • Bezpłatne aplikacje na iPad oraz iPhone umożliwiające zdalne sterowanie konsoletą.
 • Dedykowana i prosta w użyciu sekcja Channel Strip z graficznym interfejsem użytkownika ułatwiającym obsługę.
 • Dodatkowa konfigurowalna sekcja regulacji pozwalająca na dostosowanie ulubionych parametrów.
 • Wbudowany port rozszerzeń dla opcjonalnych kart audio lub sieciowej.
 • case do miksera musi być wykonany z wytrzymałego, jednocześnie lekkiego materiału. Musi być odporny na warunki atmosferyczne takie jak słońce, deszcz czy śnieg,

 

 • Kabel musi być minimum kategorii 5e na wytrzymałym i lekkim bębnie wyposażonym w zwijacz i hamulec o długości nie mniejszej niż 40m i nie większej niż 60m z wtyczkami wysokiej jakości. Musi współpracować z zamawianym mikserem i stage boxem. Kabel musi być odporny na warunki atmosferyczne (deszcz, śnieg)
 • Stagebox musi być w pełni kompatybilny z proponowanym mikserem, musi mieć 32 wejścia XLR z przedwzmacniaczami mikrofonowymi Midas. Dodatkowo 16 analogowych wyjść XLR czy porty sieciowe AES50 do podłączenia kolejnych stagebox’ów bez konieczności stosowania routera. Musi posiadać port Ultranet umożliwiający podłączenie i kontrolę nagłośnienia Turbosound z tym właśnie interfejsem. Stagebox musi posiadać obudowę z uchwytami rack umożliwiającymi montaż do szaf rackowych 19″. Ponadto stage box powinien charakteryzować się następującymi parametrami:
 • 32 w pełni programowalne, zapewniające audiofilską jakość dźwięku, przedwzmacniacze mikrofonowe zaprojektowane przez firmę Midas.
 • 16 analogowych, symetrycznych wyjść ze złączami XLR
 • Porty sieciowe AES50 wspierające technologię SuperMac firmy Klark Teknik zapewniające ultra-niską latencję i drgania.
 • Możliwość podłączenia i kontrolowania zestawu kolumn Turbosound z wykorzystaniem Ultranet.
 • Dwa wyjścia ADAT umożliwiające użycie S32 w roli splitera oraz jako samodzielnie działającego cyfrowego multicore.
 • Podwójny port AES50 umożliwiający kaskadowe podłączenie dodatkowego urządzenia S16, SD16 lub SD8 bez konieczności stosowania routera.
 • 2 porty AES-3 (AES/EBU) do bezpośredniego podłączenia cyfrowego systemu PA.
 • Funkcja Mute-All – wyciszająca sygnał wejściowy w trakcie podłączania urządzeń.
 • Wejście i wyjście MIDI umożliwiające dwukierunkową komunikację pomiędzy stanowiskiem FOH i urządzeniami MIDI na scenie.
 • Możliwość pracy z użyciem kabla CAT-5e o maksymalnej długości 100 m.
 • Złącze USB ułatwiające aktualizację oprogramowania systemowego.
 • Zasilacz impulsowy “Planet Earth” gwarantujący brak zakłóceń, świetną odpowiedź transjentową oraz niskie zapotrzebowanie na energię.
 • Solidna, kompaktowa, stalowa obudowa do montażu w szafie rack 19”, wysokość 3U.
 • Wysokiej jakości komponenty i wyjątkowo wytrzymała konstrukcja zapewniające długotrwałą żywotność.
 1. Wymogi w stosunku do Wykonawcy:
 2. Termin do którego należy złożyć ofertę: 23.02.2023r. godzina 14:00.
 3. Termin realizacji zamówienia: zamówienie musi zostać dostarczone do 17 marca 2023r.
 4. Formy złożenia oferty i miejsce składania:

Oferty musza został złożone w formie pisemnej do Sekretariatu Ośrodka Kultury „Andaluzja”  w nieprzekraczalnym terminie. Oferta musi zawierać:

 • cenę netto i brutto na wszystkie składowe części wraz ceną końcową
 • obowiązującą stawkę VAT,
 • pełną nazwę wykonawcy wraz z NIPem,
 • Oferta musi być opatrzona pieczątką i podpisem składającego ofertę
 1. Sposób wyboru oferty (kryteria oceny) :
  cena stanowi 100%
 2. Sposób płatności za przedmiot zamówienia: płatność nastąpi przelewem po otrzymaniu towaru i dostarczeniu faktury VAT
 3. Termin płatności za przedmiot zamówienia: 14 dni od daty otrzymania faktury VAT
 4. Uwagi końcowe:
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 • zmiany terminu składania ofert;
 • wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości;
 • uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;
 • poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy;
 • odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;
 • odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego;
 • odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT;
 • wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy;
 • wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy.
 1. Niniejsze zapytanie stanowi rozeznanie rynku jakie Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000zł w Ośrodku Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich.
 2. Niniejsze zapytanie ofertowe może zostać dostarczone osobiście przez zamawiającego, w drodze mailowej oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej Ośrodka Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich .
 3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy/dokonania zakupu przedmiotu zamówienia.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe (pdf)

Formularza oferty (pdf)

Formularz oferty (docx)

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Author Description

admin

NASI PARTNERZY:

 
 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status