Słupy ogłoszeniowe Piekary Śląskie

 

CENNIK PLAKATOWANIA ekspozycji afiszy i plakatów
o treści informacyjnej, ogłoszeniowej, kulturalnej
na słupach na terenie miasta Piekary Śląskie

Lp. FORMAT PLAKATU NETTO + VAT
za 1szt. / 1 dzień
1

A1       0,60 x 0,85
B1       0,70 x 1,00

2,00 PLN

2

A2       0,42 x 0,60
B2       0,50 x 0,70

1,50 PLN

3

A3       0,30 x 0,42
B3       0,35 x 0,50

1,50 PLN

4

A4       0,21 x 0,30
B4       0,25 x 0,35

1,50 PLN

5

Jednorazowe wykonanie zdjęć i przesłanie na wskazany
przez Zleceniodawcę adres e-mail

10,00 PLN

 

Czas trwania ekspozycji nie może być krótszy niż 7 dni.
Bezpłatna ekspozycja: obwieszczenia, zarządzenia, uchwały i inne akty prawne wydawane przez właściwe organy Gminy Piekary Śląskie oraz plakaty i afisze informujące o imprezach organizowanych przez Radę Miasta lub Prezydenta Miasta niemających charakteru komercyjnego (nie dotyczy imprez biletowanych stanowiących oprawę artystyczną rocznic, świąt państwowych) oraz imprez odbywających się pod patronatem honorowym Ośrodka Kultury “Andaluzja” w Piekarach Śląskich.
Plakatowanie odbywa się jeden raz w tygodniu – ŚRODA. Przed wypełnieniem zlecenia należy skontaktować się z Ośrodkiem Kultury w celu uzyskania informacji o dostępności wolnego miejsca na słupach w wybranym przez siebie terminie. Plakaty należy dostarczyć do Ośrodka Kultury “Andaluzja” najpóźniej do wtorku do godz.10:00. Termin rozklejania plakatów może ulec zmianie w przypadku złych warunków atmosferycznych (silny wiatr, deszcz, intensywne opady śniegu, mróz) lub innych losowych wydarzeń. W tym przypadku rozklejanie realizowane będzie w najszybszym możliwym terminie z zachowaniem długości zlecenia.
Ośrodek Kultury “Andaluzja” nie odpowiada za uszkodzenia ekspozycji w wyniku działania osób trzecich, warunków atmosferycznych oraz odbarwienia i zniekształcenia plakatów w czasie trwania ekspozycji.
Plakatowaniem zajmuje się wyznaczony pracownik Ośrodka Kultury. O miejscu ekspozycji plakatu na słupie decyduje pracownik Ośrodka.
Za samowolne wyeksponowanie ogłoszenia/plakatu Ośrodek Kultury “Andaluzja” nałoży karę 100 złotych brutto/1 słup płatną przez podmiot reklamujący się na ogłoszeniu/plakacie w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia samowolnego plakatowania. Po tym terminie należność egzekwowana będzie przez postępowanie komornicze. 

Reklamacje dotyczące ekspozycji można składać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej: slupy@okandaluzja.pl

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 284 56 20 wew. 25 lub 26.

Prosimy o pobranie oraz wypełnienie poniższego zlecenia i dostarczenie go wraz z plakatami do Ośrodka Kultury “Andaluzja”.

ZLECENIE PLAKATOWANIA SŁUPY PIEKARY ŚLĄSKIE

Wykaz słupów ogłoszeniowych administrowanych przez Ośrodek Kultury “Andaluzja” na terenie Piekar Śląskich

 1. Tarnogórska – Kozłowa Góra (przystanek autobusowy)
 2. Tarnogórska – Kozłowa Góra (szkoła podstawowa)
 3. Jana Pawła II – Osiedle Wieczorka (dworzec autobusowy)
 4. Jana Pawła II – Nowe Osiedle Wieczorka (przystanek autobusowy)
 5. Maczka – Osiedle Wieczorka (poczta)
 6. Bursztynowa – (sklep Gigant)
 7. Bytomska – Bazylika Centrum (przystanek autobusowy)
 8. Bytomska – Poczta Szarlej (przystanek autobusowy)
 9. Bytomska – Chirurgia Urazowa (przystanek autobusowy, mały słup)
 10. Wyszyńskiego – (przystanek autobusowy, kościół)
 11. oś Sowińskiego – (przystanek autobusowy, mały słup)
 12. Oświęcimska –Brzozowice (przystanek autobusowy)
 13. Oświęcimska – Kamień (biblioteka)
 14. ul Biskupa Nankera (przystanek autobusowy, kościół)
 15. M.C. Skłodowskiej – Osiedle Manhattan (poczta)
 16. Bednorza – Brzeziny Śląskie (przystanek, targ )
 17. Przyjaźni – Dąbrówka Wielka (ośrodek zdrowia)
 18. Przyjaźni – Dąbrówka Wielka (przystanek autobusowy)
 19. Kotuchy – Brzeziny Śląskie (skrzyżowanie DK4, mały słup)

ul. Tarnogórska – Kozłowa Góra
(przystanek autobusowy)

ul. Tarnogórska – Kozłowa Góra
(szkoła podstawowa)

ul. Jana Pawła II – Osiedle Wieczorka
(dworzec autobusowy)

ul. Jana Pawła II – Nowe Osiedle Wieczorka(przystanek autobusowy)

ul. Maczka – Osiedle Wieczorka (poczta)

ul. Bursztynowa (sklep Gigant)

ul. Bytomska – Bazylika Centrum
(przystanek autobusowy)

ul. Bytomska – Poczta Szarlej
(przystanek autobusowy)

ul. Wyszyńskiego
(przystanek autobusowy, kościół)

ul. Oświęcimska – Brzozowice
(przystanek autobusowy)

ul. Oświęcimska – Kamień
(biblioteka)

ul. Biskupa Nankera
(przystanek autobusowy, kościół)

ul. M.C. Skłodowskiej – Osiedle Manhattan(poczta)

ul. Bednorza – Brzeziny Śląskie
(przystanek,targ)

ul. Przyjaźni – Dąbrówka Wielka
(ośrodek zdrowia)

ul. Przyjaźni – Dąbrówka Wielka
(przystanek autobusowy)

ul. Kotuchy – Brzeziny Śląskie
(skrzyżowanie DK4)

NASI PARTNERZY:

 
 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status