Tańczące Przedszkolaki

ZAJĘCIA ZWIESZONE DO ODWOŁANIA


TAŃCZĄCE PRZEDSZKOLAKI

Zajęcia ogólnorozwojowe przy muzyce z elementami tańca
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 lat). Mają charakter ogólnorozwojowy z wykorzystaniem różnego typu muzyki oraz układów tanecznych. Muzyka i taniec to dobry sposób wyrażania emocji oraz samego siebie.
Cele zajęć:
– kształtowanie świadomości własnego ciała w przestrzeni oraz umiejętności dzielenia przestrzeni i nawiązywania kontaktu z innymi,
– wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch, kontakt emocjonalny i wzrokowy,
– kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie, rozwijanie zaufania do osoby współćwiczącej,
– kształtowanie możliwości ruchowych dziecka,
– kształtowanie możliwości tanecznych oraz rytmicznych
– kształtowanie poczucia estetyki ruchu w przestrzeni

Zajęcia te przynoszą dziecku następujące korzyści:

– wspomagają rozwój
– wyrównują opóźnienia w sferze emocjonalnej i społecznej,
– uczą współdziałania z partnerem,
– pomagają wykorzystywać nagromadzoną energię,
– uczą koncentrowania na wykonywanym zadaniu,
– wyzwalają radość i uśmiech dziecka,
– uczą podstawowych kroków tanecznych,
– uczą rytmiki oraz reagowania na różne bodźce słuchowe,
– pomagają poznać własne ciało oraz jego możliwości ruchowe,
– uczą prawidłowej, skorygowanej postawy ciała oraz gracji i delikatności
– uczą prostych piosenek dla dzieci oraz zabaw.

Instruktor prowadzący – MARIA GRZYWOCZ
Zajęcia trwają 45 minut.
Uczestnicy – obowiązkowo wygodny strój i zmienne obuwie.

 

Zapraszamy!!!

Wtorek g.18:00 – 18:45

Koszt 12 zł/ 1 zajęcia

BRAK MIEJSC!!!

NASI PARTNERZY: