AKTYWNY MALUCH

 

 

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku od 2,5 do 4 roku życia i prowadzone są z dorosłym opiekunem.
Mają charakter ogólnorozwojowy z wykorzystaniem różnego typu muzyki.
Dzieci z opiekunem wykonują ćwiczenia usprawniające ich ciało oraz kształtują zdolności motoryczne.

 

Poniedziałek g.16:10 – 16:55
Koszt 20 zł / 1 zajęcia.
Wymagane: wygodny strój i zmienne obuwie.
Instruktor prowadzący MARIA GRZYWOCZ.

 

CELE ZAJĘĆ:
– kształtowanie świadomości własnego ciała w przestrzeni

– kształtowanie umiejętności dzielenia przestrzeni i nawiązywania kontaktu z innymi,

– wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch, kontakt emocjonalny i wzrokowy,

– kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie,  rozwijanie zaufania do osoby współćwiczącej,

– kształtowanie możliwości ruchowych dziecka,

– kształtowanie możliwości tanecznych oraz rytmicznych

– kształtowanie poczucia estetyki ruchu w przestrzeni

 

KORZYŚCI:

– wspomagają rozwój

– wyrównują opóźnienia w sferze emocjonalnej i społecznej,

– uczą współdziałania z partnerem,

– pomagają wykorzystywać nagromadzoną energię,

– uczą koncentracji uwagi na wykonywanym zadaniu,

– wyzwalają radość  i uśmiech dziecka,

– uczą podstawowych kroków tanecznych,

– uczą rytmu oraz reagowania na różne bodźce słuchowe,

– pomagają poznać własne ciało oraz jego możliwości ruchowe,

– uczą prawidłowej, skorygowanej postawy ciała oraz estetyki ciała

– uczą prostych piosenek dla dzieci oraz zabaw.

 

 

NASI PARTNERZY:

 
 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status