Pląsy Maluszków

ZAJĘCIA ZWIESZONE DO ODWOŁANIA

 

Pląsy Maluszków

 

Najmłodsza grupa taneczna

PLĄSY MALUSZKÓW

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat i polegają na zabawach taneczno- ruchowych oraz opierają się w dużej mierze o metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne (wspomaganie rozwoju psychoruchowego).
Na zajęciach dzieci ćwiczą wraz z dorosłym opiekunem, który przy pomocy instruktora wpływa stymulująco na dziecko.
Cele zajęć:
– kształtowanie świadomości własnego ciała w przestrzeni oraz umiejętności dzielenia przestrzeni i nawiązywania kontaktu z innymi,
– wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch, kontakt emocjonalny i wzrokowy,
– kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie, rozwijanie zaufania do osoby współćwiczącej,
– kształtowanie możliwości ruchowych dziecka,
– kształtowanie możliwości tanecznych oraz rytmicznych.

Zajęcia te przynoszą dziecku następujące korzyści:
– wspomagają rozwój
– wyrównują opóźnienia w sferze emocjonalnej i społecznej,
– uczą współdziałania z partnerem,
– pomagają wykorzystywać nagromadzoną energię,
– uczą koncentrowania na wykonywanym zadaniu,
– wyzwalają radość i uśmiech dziecka,
– uczą podstawowych kroków tanecznych,
– uczą rytmiki oraz reagowania na różne bodźce słuchowe,
– pomagają poznać własne ciało oraz jego możliwości ruchowe,
– uczą prawidłowej, skorygowanej postawy ciała,
– uczą prostych piosenek dla dzieci oraz zabaw.

Instruktor prowadzący MARIA GRZYWOCZ.
Zajęcia trwają 45 minut.
Uczestnicy (dziecko + opiekun) – zmienne obuwie i wygodny strój

 

Zapraszamy !!!

Wtorek g. 17:00 – 17:45     🙂

koszt 12 zł / 1 zajęcia

Na chwilę obecną zajęcia odbywać się będą na sali widowiskowej
(max 25 dzieci), po powrocie na salę baletową w zajęciach będzie mogło brać udział max 7 uczestników.
Można wcześniej zgłosić uczestnictwo dziecka w zajęciach w Dziale Instruktorów!!! tel. 32 284 56 20 wew. 25.

 

 

NASI PARTNERZY: