Śląski Chór Górniczy Polonia Harmonia

 

 

Zapraszamy na próby Chóru!
wtorki i czwartki, g.18:00 – 20:00 🙂

 

 

Polonia Harmonia

 

Dyrygent – prof. dr hab. Iwona Melson

Polonia Harmonia jest amatorskim chórem mieszanym, który powstał w 1912 roku. Obecnie zrzesza 35 osób różnych zawodów. Repertuar zespołu obejmuje kilkadziesiąt kompozycji. Są to utwory muzyki dawnej i współczesnej, jednak dominującą grupę stanowią utwory sakralne kompozytorów polskich i obcych, a także artystyczne opracowania muzyki ludowej, szczególnie śląskiej.

Bogata działalność koncertowa jak i poziom artystyczny zespołu przynoszą efekty w postaci wielu nagród i wyróżnień zdobytych na przeglądach i konkursach.

Od kilkunastu lat Polonia Harmonia prowadzi także ożywioną działalność koncertową za granicą – w Niemczech, Francji, Austrii, Węgrzech, Republice Czeskiej, Chorwacji, Włoszech. Szczególny dla chóru był pobyt w Rzymie w 1989 roku, kiedy to zespół zaśpiewał dla Jana Pawła II na audiencji generalnej w Watykanie, a także prywatnej w Castel Gandolfo. Grupa miała także możliwość reprezentowania swojego śpiewaczego kunsztu w czasie Tygodnia Kultury Polskiej, który był świętowany we Francji w 1990 roku. Ze swoich podróży zagranicznych chór przywozi zawsze utwory danego kraju, które włącza do swojego repertuaru koncertowego, upowszechniając przez to pieśni odwiedzanych przez siebie narodów.

Ważnym osiągnięciem chóru było nagranie dwóch płyt CD. Pierwsza z nich, wydana w roku 2001 pod tytułem „Wierna piosneczko śląska”, zawiera 23 artystycznie opracowane, śląskie melodie ludowe. Druga, nazwana „Górnicze granie – śląskie śpiewanie”, została zarejestrowana w 2003 roku wspólnie z Orkiestrą Dętą Kopalni Węgla Kamiennego Sośnica pod dyrekcją Lesława Podolskiego, a składają się na nią wiązanki melodii śląskich i górniczych.

Oprócz działalności koncertowej Polonia Harmonia zajmuje się organizowaniem życia muzycznego w regionie. Dzięki skutecznym działaniom zarządu zorganizowano już sześć edycji Międzynarodowych Spotkań Chóralnych, w czasie których w Piekarach Śląskich występowało wiele europejskich chórów. I właśnie za takie inicjatywy zespołu, za szeroko rozumianą działalność społeczną oraz ciągle wysoki poziom wykonawczy chór został uhonorowany Nagrodą Kulturalną przyznaną przez miasto Piekary Śląskie.

NASI PARTNERZY:

 
 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status