ZAPYTANIE OFERTOWE – TRANSPORT DZIECI PODCZAS AKCJI LATO

Nr sprawy ZP   5/2017                                                               Piekary Śląskie, dnia 24.04.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

             Zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej na transport uczestników Akcji Lato 2017  (45 dzieci + 5 opiekunów):

– 4 lipca 2017r. – Krasiejów Jura Park

– 5 lipca 2017r. – Żarki Etno Jura

– 6 lipca 2017r. – Wrocław Hydropolis

Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie z uwzględnieniem kryterium najniższa cena ofertowa.

Termin składania ofert: 15.05.2017r.

NASI PARTNERZY:

 
 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status