ZAPYTANIE OFERTOWE – strój górniczy męski

Nr sprawy ZP 3/2017                                                                 Piekary Śląskie, dnia 18.04.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

 

            Zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej na uszycie stroju górniczego galowego męskiego składającego się z :

  • munduru (bluza z epoletami i patkami muzycznymi ręcznie haftowanymi, spodnie)
  • czaka górnika
  • pióropusza

Planujemy zakup 9 sztuk strojów.

Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie z uwzględnieniem kryterium najniższa cena ofertowa.

Termin składania ofert: 30.06.2017r.

NASI PARTNERZY:

 
 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status