ZAPYTANIE OFERTOWE – BABSKI COMBER

Nr sprawy ZP   2/2017                                                               Piekary Śląskie, dnia 02.02.2017r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

 

            Zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej na kompletną usługę cateringową dla uczestników Babskiego Combra organizowanego w dniach 10, 11, 12 marca 2017 dla maksymalnie 3×200 osób według poniższego menu.

Menu:

– ciasto tortowe 1szt./1 os.

– serwis kawowy  – kawa parzona, rozpuszczalna, cappuccino

– wybór herbat – minimum 4 rodzaje do wyboru: mięta i herbata owocowa

– gorąca woda do zaparzania w termosach bez ograniczeń)

– przygotowanie ciepłej kolacji: porcja mięsa, ziemniaki, surówka

– zimna płyta: wędliny, sery, warzywne przekąski + dipy wraz z obsługą

Do zadań obsługi cateringowej będzie należało:

– przygotowanie i wystrój stołów

– obsługa kelnerska sali (min5 osób)

– obsługa kelnerska serwisu kawowego

Ostateczna ilość osób zostanie określona po zakończeniu sprzedaży

Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie z uwzględnieniem kryterium najniższa cena ofertowa.

Termin składania ofert: do 02.03.2017r.                                                                

NASI PARTNERZY: