ZAPYTANIE OFERTOWE – BABSKI COMBER

Nr sprawy ZP   2/2017                                                               Piekary Śląskie, dnia 02.02.2017r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

 

            Zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej na kompletną usługę cateringową dla uczestników Babskiego Combra organizowanego w dniach 10, 11, 12 marca 2017 dla maksymalnie 3×200 osób według poniższego menu.

Menu:

– ciasto tortowe 1szt./1 os.

– serwis kawowy  – kawa parzona, rozpuszczalna, cappuccino

– wybór herbat – minimum 4 rodzaje do wyboru: mięta i herbata owocowa

– gorąca woda do zaparzania w termosach bez ograniczeń)

– przygotowanie ciepłej kolacji: porcja mięsa, ziemniaki, surówka

– zimna płyta: wędliny, sery, warzywne przekąski + dipy wraz z obsługą

Do zadań obsługi cateringowej będzie należało:

– przygotowanie i wystrój stołów

– obsługa kelnerska sali (min5 osób)

– obsługa kelnerska serwisu kawowego

Ostateczna ilość osób zostanie określona po zakończeniu sprzedaży

Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie z uwzględnieniem kryterium najniższa cena ofertowa.

Termin składania ofert: do 02.03.2017r.                                                                

NASI PARTNERZY:

 
 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status