AKCJA LATO z Andaluzją – sierpień 2021, OŚWIADCZENIE i PLAN

AKCJA LATO z Andaluzją – sierpień 2021, OŚWIADCZENIE i PLAN

Prosimy Rodziców/Opiekunów
o zapoznanie się z programem!
2 turnus:

09.08.2021 – Hołda Bajtli/Piekary Śląskie + niespodzianka
g. 8:30 zbiórka, g.14:30 – zakończenie dnia

10.08.2021 – ZOO Opole
Zbiórka g. 7:45, g.17:30 – zakończenie dnia

11.08.2021 AquaPark/Tychy
(Stroje kąpielowe mamy już ubrane!!! TZW. rękawki muszą być już nadmuchane!!!)
Zbiórka g.9:00, g.15:30 – zakończenie dnia

 12.08.2021 Allele Zbrosławice,
Zbiórka g. 8:30, g. 15:00 – zakończenie dnia.

 13.08.2021 Kino/Katowice + niespodzianka.
g.8:00 zbiórka, g.14:30 – zakończenie II turnusu Akcji Lato z Andaluzją.

 

Opiekunowie są na miejscu w w/w godzinach.
Prosimy o punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci.

 

 

PRZYPOMINAMY, ŻE ZAPISUJĄC DZIECKO NA PÓŁKOLONIE ZOBOWIĄZALIŚCIE SIĘ PAŃSTWO DO WYPEŁNIENIA OŚWIADCZENIA W ZWIĄZKU Z WYTYCZNYMI DLA ORGANIZATORÓW W TRAKCIE EPIDEMII SARS-CoV-2 W POLSCE WYDANYMI PRZEZ MKiDN. OŚWIADCZENIA DLA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W i TURNUSIE AKCJI LATO MUSZĄ BYĆ PODPISANE PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO W DNIU 09.08.2021 TJ. W DNIU ROZPOCZĘCIA PÓŁKOLONII.

OŚWIADCZENIE MOŻNA POBRAĆ w Dziale Instruktorów OK Andaluzja
lub otrzymać na maila – prosimy o kontakt na adres: impresariat@okandaluzja.pl

 

 

NASI PARTNERZY:

 
 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status