Promuj się w Piekarach :)

Promuj się w Piekarach :)

Ośrodek Kultury “Andaluzja” jest administratorem słupów na terenie Piekar Śląskich.
Serdecznie zapraszamy!!!

W miesiącu grudniu plakatujemy w dni:

4, 13, 14 i 18 XII (ekspozycja do 2 stycznia lub dłużej).

NASI PARTNERZY: