ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI – ZMIANA TERMINU

ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI – ZMIANA TERMINU

W związku z faktem, że w termin składania oferta na wykonanie projektu klimatyzacji został wydłużony do 6 lipca 2017r. do godziny 12:00, a nowy termin oddania gotowego projektu przypada na 10 lipca 2017r. w ogłoszeniu ofertowym dotyczącym dostawy i montażu klimatyzacji zmianie uległa data dostępności projektu. Projekt klimatyzacji będzie dostępny do wglądu w siedzibie Ośrodka Kultury „Andaluzja” nie później niż 10 lipca 2017r. po uprzednim kontakcie z osobą odpowiedzialną za zamówienie.

Nr sprawy ZP 6/2017                                                               

Piekary Śląskie, dnia 23.06.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

 

            Zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i montaż urządzeń klimatyzacji na Sali widowiskowej i scenie Ośrodku Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich. Klimatyzacja powinna spełnić następujące wymogi:

  • klimatyzatory muszą pracować w klasie energetycznej A++ dla chłodzenia,
  • muszą potrafić wychłodzić salę widowiskową o kubaturze 1210m3 oraz scenę o kubaturze około 200m3 (wymiary do sprawdzenia przez projektanta) przy założeniu 220 bawiących się uczestników,
  • klimatyzatory muszą być typu kasetowego,
  • przepływ powietrza kasety wewnętrznej klimatyzatora na najwyższym biegu nie może być mniejszy od 2000m3/h,
  • głośność kasety wewnętrznej klimatyzatora na najniższym biegu nie może być wyższa od 42dB,
  • minimalny zakres temperatur pracy klimatyzatora przy chłodzeniu
     -15OC do +45 OC,

Wykonywane prace związane z montażem urządzeń klimatyzacji na sali widowiskowej i scenie nie powinny znacząco zmieniać charakterystyki akustycznej sali oraz nie powinny znacząco wpływać na efekt wizualny.

Wykonywane prace związane z montażem urządzeń klimatyzacji muszą odbywać się w oparciu o przygotowany przez Ośrodek Kultury „Andaluzja” projekt uwzględniający wyżej wymienione wymogi klimatyzacji (stanowi odrębne postępowanie ofertowe) oraz o ekspertyzę nośności dachu. Projekt klimatyzacji będzie dostępny do wglądu w siedzibie Ośrodka Kultury „Andaluzja” nie później niż 10 lipca 2017r. po uprzednim kontakcie z osobą odpowiedzialną za zamówienie.

Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu muszą być konsultowane z przedstawicielem Ośrodka Kultury „Andaluzja”, który musi je zaakceptować.

 

Projekt klimatyzacji oraz wykonanie przyłącza elektrycznego centrali zewnętrznych umieszczonych na dachu stanowią odrębną inwestycję, a wykonawcy zostaną wybrani w toku odrębnych postępowań. Oferta cenowa  na zakup i montaż urządzeń klimatyzacji nie może uwzględniać w/w inwestycji. Mogą one być ujęte w ofercie tylko jako dodatkowe pozycje kosztorysu.

Termin składania ofert: 12.07.2017r.

Osoba  odpowiedzialna za zamówienie:

– Piotr Frisz tel. 32 284 56 20

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie z uwzględnieniem kryterium najniższa cena ofertowa. W przypadku ofert o takiej samej cenie, kryterium wyboru oferty będzie wynegocjowana najniższa cena.

Z wybranym oferentem zostanie podpisana stosowna umowa.

NASI PARTNERZY:


 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status