ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI

ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI

W związku z faktem, że w termin składania oferta na wykonanie projektu klimatyzacji został wydłużony do 6 lipca 2017r. do godziny 12:00, a nowy termin oddania gotowego projektu przypada na 10 lipca 2017r. w ogłoszeniu ofertowym dotyczącym dostawy i montażu klimatyzacji zmianie uległa data dostępności projektu. Projekt klimatyzacji będzie dostępny do wglądu w siedzibie Ośrodka Kultury „Andaluzja” nie później niż 10 lipca 2017r. po uprzednim kontakcie z osobą odpowiedzialną za zamówienie.

Nr sprawy ZP 6/2017                                                               

Piekary Śląskie, dnia 09.06.2017r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

 

            Zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i montaż urządzeń klimatyzacji na Sali widowiskowej i scenie Ośrodku Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich. Klimatyzacja powinna spełnić następujące wymogi:

  • klimatyzatory muszą pracować w klasie energetycznej A++ dla chłodzenia,
  • muszą potrafić wychłodzić salę widowiskową o kubaturze 1210m3 oraz scenę o kubaturze około 200m3 (wymiary do sprawdzenia przez projektanta) przy założeniu 220 bawiących się uczestników,
  • klimatyzatory muszą być typu kasetowego,
  • przepływ powietrza kasety wewnętrznej klimatyzatora na najwyższym biegu nie może być mniejszy od 2000m3/h,
  • głośność kasety wewnętrznej klimatyzatora na najniższym biegu nie może być wyższa od 42dB,
  • minimalny zakres temperatur pracy klimatyzatora przy chłodzeniu
     -15OC do +45 OC,

Wykonywane prace związane z montażem urządzeń klimatyzacji na sali widowiskowej i scenie nie powinny znacząco zmieniać charakterystyki akustycznej sali oraz nie powinny znacząco wpływać na efekt wizualny.

Wykonywane prace związane z montażem urządzeń klimatyzacji muszą odbywać się w oparciu o przygotowany przez Ośrodek Kultury „Andaluzja” projekt uwzględniający wyżej wymienione wymogi klimatyzacji (stanowi odrębne postępowanie ofertowe) oraz o ekspertyzę nośności dachu. Projekt klimatyzacji będzie dostępny do wglądu w siedzibie Ośrodka Kultury „Andaluzja” nie później niż 1 lipca 2017r. po uprzednim kontakcie z osobą odpowiedzialną za zamówienie.

Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu muszą być konsultowane z przedstawicielem Ośrodka Kultury „Andaluzja”, które je musi zaakceptować.

 

Projekt klimatyzacji oraz wykonanie przyłącza elektrycznego centrali zewnętrznych umieszczonych na dachu stanowią odrębną inwestycję, a wykonawcy zostaną wybrani w toku odrębnych postępowań. Oferta cenowa  na zakup i montaż urządzeń klimatyzacji nie może uwzględniać w/w inwestycji. Mogą one być ujęte w ofercie tylko jako dodatkowe pozycje kosztorysu.

Termin składania ofert: 12.07.2017r.

Osoba  odpowiedzialna za zamówienie:

– Piotr Frisz tel. 32 284 56 20

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie z uwzględnieniem kryterium najniższa cena ofertowa. W przypadku ofert o tej samej cenie kryterium wyboru oferty będzie wynegocjowana najniższa cena.

Z wybranym oferentem zostanie podpisana stosowna umowa.                                                                                                                                                                      

NASI PARTNERZY: