ZAPYTANIE OFERTOWE – PROJEKT KLIMATYZACJI – WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE – PROJEKT KLIMATYZACJI – WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA OFERT

W związku z faktem, że w terminie składania ofert do dzisiaj wpłynęła tylko jedna oferta kompleksowa na wykonanie klimatyzacji wyszczególniająca tylko kwotę wykonania projektu postanowiono wydłużyć termin składania ofert do 6 lipca 2017r. do godziny 12:00. Nowy termin wykonania projektu przypada na 10 lipca 2017r.

Nr sprawy ZP 8/2017                                                               

Piekary Śląskie, dnia 23.06.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

 

            Zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie projektu budowlanego instalacji klimatyzacji w budynku Ośrodka Kultury „Andaluzja”. Projekt musi uwzględniać następujące wytyczne:

  • Klimatyzatory muszą pracować w klasie energetycznej A++ dla chłodzenia
  • Muszą potrafić wychłodzić salę widowiskową o kubaturze 1210m3 oraz scenę o kubaturze około 200m3 (wymiary do sprawdzenia przez projektanta) przy założeniu 220 bawiących się uczestników
  • Klimatyzatory muszą być typu kasetowego
  • Przepływ powietrza kasety wewnętrznej klimatyzatora na najwyższym biegu nie może być mniejszy od 2000m3/h
  • Głośność kasety wewnętrznej klimatyzatora na najniższym biegu nie może być wyższa od 42dB
  • Minimalny zakres temperatur pracy klimatyzatora przy chłodzeniu
     -15OC do +45 OC
  • Projekt powinien uwzględniać użycie klimatyzatorów inwertorowych.
  • Efekt wizualny przebudowanego sufitu sali widowiskowej i sceny nie może ulec pogorszeniu

Termin składania ofert: 06.06.2017r. do godziny 12:00

Czas wykonania projektu: do 10 lipca 2017r.

Osoba  odpowiedzialna za zamówienie dostępna jest  pod numerem telefonu 32 284 56 20:  – Piotr Frisz

Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie z uwzględnieniem kryterium najniższa cena ofertowa.

NASI PARTNERZY:

 
 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status