ZAPYTANIE OFERTOWE – PROJEKT KLIMATYZACJI

ZAPYTANIE OFERTOWE – PROJEKT KLIMATYZACJI

W związku z faktem, że w terminie składania ofert do dzisiaj wpłynęła tylko jedna oferta kompleksowa na wykonanie klimatyzacji wyszczególniająca tylko kwotę wykonania projektu postanowiono wydłużyć termin składania ofert do 6 lipca 2017r. do godziny 12:00. Nowy termin wykonania projektu przypada na 10 lipca 2017r.

Nr sprawy ZP 8/2017                                                               

Piekary Śląskie, dnia 12.06.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

 

            Zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie projektu budowlanego instalacji klimatyzacji w budynku Ośrodka Kultury „Andaluzja”. Projekt musi uwzględniać następujące wytyczne:

  • Klimatyzatory muszą pracować w klasie energetycznej A++ dla chłodzenia
  • Muszą potrafić wychłodzić salę widowiskową o kubaturze 1210m3 oraz scenę o kubaturze około 200m3 (wymiary do sprawdzenia przez projektanta) przy założeniu 220 bawiących się uczestników
  • Klimatyzatory muszą być typu kasetowego
  • Przepływ powietrza kasety wewnętrznej klimatyzatora na najwyższym biegu nie może być mniejszy od 2000m3/h
  • Głośność kasety wewnętrznej klimatyzatora na najniższym biegu nie może być wyższa od 42dB
  • Minimalny zakres temperatur pracy klimatyzatora przy chłodzeniu
     -15OC do +45 OC
  • Projekt powinien uwzględniać użycie klimatyzatorów inwertorowych.
  • Efekt wizualny przebudowanego sufitu sali widowiskowej i sceny nie może ulec pogorszeniu

Termin składania ofert: 23.06.2017r.

Czas wykonania projektu: do 30 czerwca 2017r.

Osoba  odpowiedzialna za zamówienie dostępna jest  pod numerem telefonu 32 284 56 20:  – Piotr Frisz

Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie z uwzględnieniem kryterium najniższa cena ofertowa.

NASI PARTNERZY: