ZAPYTANIE OFERTOWE – EKSPERTYZA NOŚNOŚCI DACHU

ZAPYTANIE OFERTOWE – EKSPERTYZA NOŚNOŚCI DACHU

Nr sprawy ZP 7/2017                                                         

       Piekary Śląskie, dnia 12.06.2017r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

 

            Zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy nośności dachu pod kątem instalacji klimatyzatorów.

Termin składania ofert: 05.07.2017r.

Osoba  odpowiedzialna za zamówienie dostępna jest  pod numerem telefonu 32 284 56 20:  – Piotr Frisz

Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie z uwzględnieniem kryterium najniższa cena ofertowa.

 

 

NASI PARTNERZY:

 
 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status