ZAPYTANIE OFERTOWE – EKSPERTYZA NOŚNOŚCI DACHU

ZAPYTANIE OFERTOWE – EKSPERTYZA NOŚNOŚCI DACHU

Nr sprawy ZP 7/2017                                                         

       Piekary Śląskie, dnia 12.06.2017r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

 

            Zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy nośności dachu pod kątem instalacji klimatyzatorów.

Termin składania ofert: 05.07.2017r.

Osoba  odpowiedzialna za zamówienie dostępna jest  pod numerem telefonu 32 284 56 20:  – Piotr Frisz

Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie z uwzględnieniem kryterium najniższa cena ofertowa.

 

 

NASI PARTNERZY: